Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar Resmi Gazetede Yayınlandı

Küresel çapta hızla yaygınlaşan kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması; uzun yıllardır var olan sürdürülebilirlik kavramı, iklim krizinin ulaştığı boyutlar ve sürdürülebilir kalkınma adına atılan somutadımlar sonucunda önem kazanmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede yenisürdürülebilirlik raporlaması konusunda regülasyonlar yapılmaktadır.İşletmelerin çevre, sosyal ve yönetişim konularındaki açıklamalarını içeren sürdürülebilirlikraporları, sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlar ile sürdürülebilirliğe ilişkin […]